Ikke i Danmark?
Vælg et andet land for at se indhold, der er specifikt for din region.

Om Ophavsretsloven

Video eller tv (på DVD, Blu-ray, tv, Streaming eller i et andet digitalt format) som kan købes eller lejes på internettet og i detailhandelen/videoudlejnings forretninger må kun anvendes til privat brug med mindre brugeren af videogrammet har erhvervet en særskilt licens. MPLC vil i de allerfleste tilfælde kunne løse institutioners og virksomheders behov for brug af ophavsretsbeskyttet audiovisuelt materiale ved at tilbyde disse en mulighed for at tegne en Paraplylicens®

Rettighedshaveren af et filmværk eller et tv program er beskyttet af Ophavsretslovenl. 

Ophavsretten er det regelsæt, der beskytter ophavsmænd, producenter og udøvende kunstnere mod, at deres værker og præstationer bliver kopieret og brugt offentligt uden deres samtykke.

Læs mere om MPLC som forvaltningsorganisation