Ikke i Danmark?
Vælg et andet land for at se indhold, der er specifikt for din region.

Persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik beskriver MPLC’s praksis, herunder dine valg, angående indsamling, anvendelse og videregivelse af visse oplysninger, herunder dine personoplysninger. 

Kontakt MPLC

Du kan kontakte MPLC, hvis du har generelle spørgsmål angående din konto, hvordan du får hjælp hos vores Kundeservice, særligt om nærværende Persondatapolitik, eller vores brug af dine personoplysninger, ved at sende en email til info@mplc.dk. Du finder din MPLC-dataansvarlige i den bekræftelsesmail, du har fået i forbindelse med dit medlemskab eller betaling.

MPLC, som også leverer ydelsen til dig, er dataansvarlig for dine personoplysninger. Bemærk at såfremt du kontakter os for at få hjælp, kan vi af sikkerhedsmæssige årsager være nødt til at verificere din identitet, før vi imødekommer din anmodning.

Indsamling og anvendelse af oplysninger

Vi modtager og opbevarer oplysninger om dig såsom:

 • Oplysninger der modtages fra dig: De oplysninger, vi indhenter fra dig, omfatter:
  • navn, emailadresse, adresse eller postnr., betalingsform og tlf.nr. Vi indhenter disse oplysninger på forskellige måder, bl.a. via dine indtastninger når du anvender vores ydelse, har kontakt til vores Kundeservice eller deltager i markedsføringsundersøgelser.
  • oplysninger, der følger med, når du afgiver andre oplysninger til os via vores ydelse eller andet.
 • Oplysninger der indsamles automatisk: Vi indhenter oplysninger om dig og din brug af vores ydelser såvel som om dine henvendelser til os. Sådanne oplysninger kan være:
  • din aktivitet i forbindelse med MPLC’s ydelser, fx. titelvalg, historik, søgninger, besøgstidspunkter og den placering, hvorfra der henvises (fx det website, som har udbudt linket til MPLC-siden);
  • detaljer om dine henvendelser til Kundeservice, fx dato, tidspunkts og årsag til kontakten, udskrift af eventuelle chatsamtaler, og ved telefonisk henvendelse dit telefonnr. og optagelse af opkald.
  • enheds-ID eller anden unik identifikator, enheds- og software-karakteristika (fx type og konfiguration), oplysning om forbindelse, statistik om sete sider, henvisnings-URL, IP-adresse (som kan vise os din generelle placering), oplysninger om browser og standard web- server log.
  • oplysninger indhentet ved hjælp af cookies, web beacons og anden teknologi, herunder reklamedata (fx oplysninger om adgang til og levering af reklamer, site URL samt dato og tidspunkt). MPLC kan ligeledes indsamle statistisk materiale, fx for hvor mange brugere der har anvendt websitet. Eventuelle brugerstatistikker, som vi leverer til mulige annoncører eller samarbejdspartnere angående dit brug, leveres i akkumuleret form og indeholder ingen personidentificerbare oplysninger om individuelle brugere.
   Oplysninger fra andre kilder: Vi kan eventuelt supplere ovennævnte oplysninger med oplysninger, som vi modtager fra andre kilder, herunder både online- og offline-dataudbydere. Sådanne supplerende oplysninger kan omfatte demografiske data, interessebaserede data og Internet browsing-data.

Vi bruger oplysningerne til at levere, analysere, administrere, forbedre og personalisere vores ydelser og markedsføringstiltag, for at behandle din registrering, dine bestillinger og betalinger, og til at kommunikere med dig om disse og andre emner.

Videregivelse af oplysninger

MPLC hverken udlejer, sælger eller deler oplysninger om dig med andre personer eller ikke-tilknyttede selskaber uden dit samtykke, eller som beskrevet i nedenstående:

 • Moderselskabet: Vi deler dine oplysninger med vores moderselskab, Motion Picture Licensing Company (International) Limited, som nødvendigt i forbindelse med: databehandling og lagring, for at give dig adgang til vores ydelser, for at yde kundesupport, for at kunne forbedre vores ydelser, for at udvikle indholdet samt til andre formål som beskrevet i afsnittet om Indsamling og anvendelse i nærværende Politik.
 • Serviceudbydere: Vi gør brug af andre virksomheder, agenter og leverandører (“Serviceudbydere”), som udfører ydelser på vores vegne eller hjælper os i leveringen af ydelser til dig. Vi anvender eksempelvis Serviceudbydere til markedsføring, kommunikation, infrastruktur- og IT-ydelser, for at personalisere og optimere vores ydelser, for at behandle kreditkorttransaktioner og andre betalingsmetoder, for at yde kundeservice, for at indkassere udeståender, for at analysere og optimere data (herunder data om brugernes interaktion med vores ydelse), samt for at behandle og administrere forbrugerundersøgelser. I leveringen af disse ydelser kan den relevante Serviceudbyder få adgang til dine personoplysninger eller andre oplysninger. Vi bemyndiger ikke Serviceudbydere til at anvende eller videregive dine personoplysninger, medmindre det er i forbindelse med deres levering af ydelser.
 • Beskyttelse af MPLC og andre: MPLC og dets Serviceudbydere kan videregive og på anden vis anvende dine personoplysninger og andre oplysninger, såfremt vi har rimelig grund til at mene, at sådan videregivelse er nødvendig for at (a) iagttage gældende lov, forordning, retlig procedure eller offentlig anmodning, (b) håndhæve gældende brugervilkår, herunder undersøgelse af eventuelle overtrædelser af samme, (c) afdække, forhindre eller på anden vis imødegå ulovlige aktiviteter eller mistanke derom (herunder betalingssvindel), sikkerhed eller tekniske forhold, eller (d) beskytte mod krænkelse af rettigheder, ejendom eller sikkerheden hos MPLC, vores brugere eller offentligheden som påkrævet eller tilladt inden for lovgivningen.
 • Forretningsoverførsel: I forbindelse med eventuel omstrukturering, fusion eller salg eller anden overførsel af aktiver overfører vi oplysninger, herunder personoplysninger, under forudsætning af at modtageren indvilliger i at respektere dine personoplysninger i overensstemmelse med vores Persondatapolitik.

Såfremt vi ved deling af oplysninger overfører personoplysninger, til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde eller andre områder med omfattende databeskyttelseslovgivning, tilsikrer vi, at oplysningerne overføres i overensstemmelse med nærværende Persondatapolitik og gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Dine oplysninger og rettigheder

Du kan anmode om adgang til dine personoplysninger eller rette eller opdatere forældede eller ukorrekte personoplysninger, vi måtte have om dig.  Den nemmeste måde er at gå ind på Kontakt MPLC på websitet, hvor du kan anmode om en lang række oplysninger om din konto, herunder dine kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, kopi af din faktura eller licens samt forskellige relaterede oplysninger om din konto (fx en liste over de tjenester, som hører under din licens). Du kan ligeledes anmode om, at vi sletter personoplysninger, vi har om dig.

For at sende en anmodning, eller hvis du har andre spørgsmål angående vores praksis om personoplysninger, kan du kontakte os på info@mplc.dk.

Vi kan afslå anmodninger, der er urimelige, eller som ikke er påkrævet ved lov, herunder anmodninger som ville være meget besværlige, kunne stille uforholdsmæssige tekniske krav eller kunne udsætte os for driftsrisiko. Vi kan beholde oplysninger, hvis det er påkrævet eller tilladt ihenhold til gældende lov, herunder for at opfylde vores valg, til afregnings- eller journalformål, samt for at opfylde de formål, der er beskrevet i nærværende Persondatapolitik.

Sikkerhed

Vi tager rimelige administrative, logiske, fysiske og ledelsesmæssige forholdsregler til at sikre dine personoplysninger mod tab, tyveri og uautoriseret adgang, anvendelse og ændring. Desværre er ingen tiltag garanteret at være 100 % sikre. Vi kan derfor ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger. Du overfører oplysningerne på egen risiko, men når vi først har modtaget din overførsel, gør vi vores yderste for at sikre oplysningerne i vores systemer.

Andre websites, platforme og applikationer

MPLC kan anvende funktioner, som drives på tredjepartsplatforme eller indeholder links til sites, der drives af tredjeparter, hvis politik angående behandling af oplysninger kan være forskellig fra vores. Sådanne websites og platforme har separate og uafhængige politikker om personoplysninger, meddelelser og brugervilkår, som vi anbefaler dig at læse grundigt.

Børn

Børn under 16 år er ikke i målgruppen for vores ydelser.  MPLC anmoder ikke om personoplysninger fra sådanne børn.  Selvom enkeltpersoner under 16 år kan anvende ydelsen, kan det kun ske med tilladelse fra forældre eller værge.

Ændring af nærværende Persondatapolitik

Nærværende Persondatapolitik vil blive løbende opdateret i takt med ændringer i lovgivningen eller i kontrol- eller driftsmæssige krav. Vi giver meddelelse om sådanne ændringer (herunder deres ikrafttræden) i henhold til gældende lovgivning. Din fortsatte brug af din MPLC-licens efter ikrafttræden af en sådan opdatering udgør din accept af ændringerne. Seneste opdatering af nærværende Persondatapolitik, fremgår af afsnittet “Senest opdateret” herunder.

Senest opdateret: 25. maj 2018