Ikke i Danmark?
Vælg et andet land for at se indhold, der er specifikt for din region.

Uafhængig forvaltningsorganisation

MPLC er en uafhængig forvaltningsorganisation (Independent Management Entitie – IME) jævnfør lov om kollektiv forvaltning af ophavsret § 2, nr. 2 samt præmis 15 i EU direktiv 2014/26/EU.

Paraplylicens information

Ansøgningsformular          Vilkår og betingelser 

Enkeltvisnings information

Ansøg om en enkeltvisning          Vilkår og betingelser

Rettighedshaver information 

Forvaltningsgebyrer, fradrag og distribution

En fast procentdel af de indsamlede licensmidler er tildelt MPLC. Ingen andre fradrag foretages. MPLC distribuerer licensmidlerne til rettighedshaverne senest 60 dage efter afslutningen af det kvartal, hvor licensen er opkrævet.

MPLC er registreret under CVR nummer 29774196 i det Central Virksomhedsregister